En tværfaglig arbejdsgruppe er snart klar med nye vejledninger, der vil reducere mængden af fejl og mangler i el-tavler til elektriske installationer. Arbejdsgruppen har brudt siloerne ned mellem faggrupperne, og det resulterer i vejledninger, der vil forebygge de hyppigst forekommende fejl.

Link til artikel i Building Supply