Nyt fra S-517-udvalget.

På denne side vil der fremover blive lagt de referater der modtages fra vore folk i udvalget, ligesom vi vil placere relevante links til materiale der vedrører emnet på denne side, ordnet efter dato med de nyeste øverst.

Nyt fra S-517 oktober 2017

Nyt fra S-544 april 2017

Nyt fra S-517 april 2017

Nyt fra S-517 april 2016

Nyt fra S-544 april 2016

Nyt fra S-517 april 2015

Nyt fra S-5444 april 2015

Så er der igen nyt fra S544 udvalget oktober 2014. Kan downloades her.

Sidste nyt fra vor mand i S 544 udvalget kan nu downloades her.

Der er nu igen kommet nyt fra både S-517 og fra S-544, begge nyheder kan man se ved at klikke på henholdsvis nyt fra S-517 oktober 2012 og nyt fra S-544 oktober 2012 her.

Efter det sidste møde i S-517 udvalget, hvor vi jo nu fra foreningen kun har en mand siddende nemlig Arne Thorsen fra Pro-automatic, har Arne lavet nedenstående referat fra mødet, med lidt konkuusioner.
Referatet kan downloades ved at klikke på nedenstående link.

Skrivelse fra S-517 udvalget december 2011 skrevet af Arne thorsen

Siden sidste skrivelse fra vore medlemmer i udvalget har der været afholdt 2 udvalgsmøder, og Jørgen Clausen fra El-Kas, har lavet denne skrivelse på status, suppleret med lidt fra kontoret, samt lidt om CE-mærkning.

Skrivelsen kan downloades ved at klikke på nedenstående link.

Skrivelse fra S-517 udvalget februar 2011 skrevet af Jørgen Clausen

Som det blev aftalt på medlemsmødet den 15 april, kan man her se et kortfattet referat fra sidste møde i S517 udvalget, det kan downloades ved at klikke på nedenstående linie.

Referat fra S-517 udvalget møde den 8 april 2010 skrevet af Jørgen Clausen.

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev nr. 22 har der ikke været møde i udvalget siden september måned, men der er kommet følgende fra vore folk i udvalget.

S-517 holder møde d. 8/4-2010 hos Sikkerhedsstyrelsen med det formål at få sat de kommende 2. udgaver af IEC 61439-1/-2 på dagsordenen. De ligger nu som CDV forslag, hvor der skal kommenteres og findes fælles dansk fodslaw i forhold til standardforslagene. Der er kommenteringsfrist juli.

Der ud over vil der være en orientering fra de sidste to CENELEC 17B møder, hvor det sidste er foregået d. 7/4-2010 altså dugfriske nyheder fra dagen før.

Sikkerhedsstyrelsen deltager i dette møde.

Sikkerhedsstyrelsen er i øjeblikket ved at opmande områderne omkring deltagelse i standardisering på højspændingsområdet, herunder elektriske jernbaneanlæg og også på installationsområdet.

Indlæg af Jørgen Clausen på foreningens efterårsmøde 2009 kan downloades her.

Referat den 22 oktober 2009:

Nyt fra S-517.

Sidste møde blev afholdt i september måned hos Pro-Automatic.

Udvalget er blevet udvidet med et enkelt medlem idet Løgstrup også har tilmeldt sig.

Vigtigste punkt på dagsordnen var status på de nye standarder 61439-1 og 61439-2. På trods af, at både IEC 61439-1 og -2 forslagene samt de tilsvarende forslag til EN-udgaverne blev stemt igennem sidste år, og i europæisk regi udsendt til ratificering, så fik Tyskland, Frankrig og Spanien stoppet dette med den begrundelse, at den nye standard ikke ville blive implementeret under EMC-direktivet. Det vil kræve nogle ændringer i standarden at kunne blive det. Resultatet vil formodentlig være en udskydelse af implementeringen i 1-1½ år.

Det er derfor ikke muligt at producere tavler på baggrund af EN61439 standarden. Det har ellers tidligere været oplyst, at vi kunne benytte standarden allerede på nuværende tidspunkt.

Anden udgave (ED.2) af IEC 61439-1 og -2 forelå ved sidste møde som ”CD” og de danske kommentarer blev diskuteret.

Der bliver afholdt et møde i ”MT11”-gruppen i uge 44, som primært vil dreje sig om disse standarder. Mødet vil blive afholdt i Schweiz, og fra dansk side deltager Johnny Kristensen (SIK) og Rene Jensen (Cubic).

IEC 61439-0, den meget omtalte guide til den nye standard, foreligger i en udgave til kommentering, og de danske kommentarer blev diskuteret.

Da der er stor aktivitet omkring 61439-0, -1 og -2 i øjeblikket, besluttede udvalget at mødes ekstraordinært i slutningen af januar måned, hvor kun disse 3 standarder vil være på dagsordnen.

IEC 61439-3, som afløser den gamle 60439-3, foreligger i ”CD”-udgave. Der vil blive orienteret om indholdet af denne standard på næste DETF-møde som er medlemsmødet den 29 oktober hos Schneider Electric A/S.

Næste ordinære møde i S517-04 er fastsat til april 2010 hos Sikkerhedsstyrelsen.

Referat fra onsdag den 01.04.2009

Efterfølgende nævnes punkter, der kunne have særlig interesse for DETFs medlemmer.

Guiden til 61439 foreligger nu som CD. (IEC 61439-0.) Den forventes at blive udgivet om ca. 2 år.

Der hersker tvivl om, hvem guiden egentlig henvender sig til. Er det til brugere eller producenter?

Den danske opfattelse er, at det skal være en bruger-guide.

Arbejdet med guiden ligger i MT11.DETF deltagelse i MT-grupperne blev diskuteret og JC refererede fra en beslutning i DETF, at man ikke havde mulighed for at deltage.

Johnny Kristensen (eneste danske repræsentant i MT11) fortalte hvor stor en betydning det har, at deltage i MT-arbejdet, og opfordrede endnu engang de øvrige S-517 medlemmer til at deltage (herunder naturligvis DETF).

Møder i de forskellige MT’er afholdes på samme sted og indenfor samme uge. Det er således muligt at deltage i flere grupper uden at øge rejseomkostningerne. Der bliver etableret en arbejdsgruppe bestående af 17B og 17D medlemmer.Denne gruppe skal bl.a. tage sig af de danske kommentarer til 61439-1, og det er af stor vigtighed, at der er dansk deltagelse.Rene Jensen har efterfølgende meddelt, at han deltager på Cubic’s vegne.

Det blev endnu engang diskuteret hvorledes 61439 serien kan anvendes på maskintavler.

Det kunne ende med at tavlerne skal opdeles i en decideret effektdel, hvor alt er typetestet, og en del hvor der kun er mindre forbrugere, samt selve maskinstyringen tilbage.

Dette punkt vender vi helt sikkert tilbage til.

Vedligeholdelse af de nye standarder 61439-1 og 61439-2 er gået i gang i MT11.

Der er nyt møde den 26.10.2009, hvor Johnny Kristensen deltager.

S-517 har meget fokus på resultatet af dette arbejde.

Der er foreslået en DOW-dato (date of withdraw) på den gamle 60439-serie på 60 mdr. regnet fra 01.04.2009.

Det vil sige, at kun 61439 kan anvendes efter 01.04.2014.

Næste møde: 09.09.2009