Sidste nyt om Weee-Direktivet.

 

Juli 2018:

DETF & DPA System har i samarbejde udarbejdet en ny beskrivelse, der forklarer de nye tiltag der er i WEEE direktivet. Vær opmærksom på at der køres en overgangsperiode til ultimo 2019. Ændringerne omhandler kategorisering af udstyret.

Se detaljer om ændringerne her:

 

Historiske data, fra 2010. Her kan du læse en forklarende baggrund omkring WEEE direktivet:

Som det nok har været alle bekendt, har DETF haft adskillige møder med både miljøstyrelsen og DPA system omkring hvordan man som tavlebygger skulle opfatte sit produkt i henhold til WEEE-Direktivet.

Der har været talt en masse frem og tilbage, og mange misforståelser er nu ryddet af vejen, så der nu er kommet en ny vejledning omkring emnet. Denne vejledning tager udgangspunkt i begrebet eltavler.

Det er lykkedes os at få en entydig vejledning som er udarbejdet af DPA system i samarbejde med miljøstyrelsen og DETF. Vi fra DETF havde gerne set at den var mere uddybende, men vi har dog fået noget som vi mener branchen kan bruge.

Du kan downloade vejledningen fra DPA system her. (2010)

For at uddybe denne vejledning har vi fra DETFs side sammen med miljøstyrelsen skrevet en lidt mere udførlig vejledning. Denne vejledning er som sagt godkendt af miljøstyrelsen, og vi har fået lov til at bruge den i foreningen, så man som tavlebygger nemmere kan se om ens produkter er omfattet eller ej.

Man kan downloade DETFs vejledning her. (2010)

Det korte af det lange er, som vi hele tiden har forventet, at eltavler som udgangspunkt ikke er omfattet, hvorimod det er de komponenter man isætter tavlerne der er omfattet. Der er dog undtagelser, specielt hvis man laver standardtavler, som markedsføres til slutbrugere, hvilket formentlig er tilfældet med f.eks. gruppetavler, men gå selv ind og læs de 2 vejledninger.

Skulle man have spørgsmål til disse, er man velkommen til at kontakte kontoret for yderligere oplysninger.

Hermed udgår det brev som vi tidligere fra DETF side har henvist til.

Herunder kan man stadig se de forskellige guides til WEEE-Direktivet som vi tidligere har henvist til.

WEEE decision tree kan hentes her.

Orgalime Guide (a practical guide to understanding)

Orientering om elskrot kan hentes her.

Cecapi definition ver.2 kan hentes her.

Skulle der være yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte foreningens kontor.