Rebild Tavleteknik A/S er optaget som medlem af Dansk El-Tavle Forening.

Vi byder det nye medlem velkommen.