Om DETF

Hvem kan blive medlem af DETF?
Man kan optages i foreningen hvis man opfylder nedenstående krav:

  • Din virksomhed arbejder primært med el-tavlebygning
  • Leverandør til den danske el-tavle branche
  • Rådgiver virksomheder
  • Relevante myndigheder
  • Skoler

Se mere i foreningens vedtægter, eller kontakt foreningen.

Hvad koster et medlemsskab?
Kontingentet fastsættes på foreningens årlige generalforsamling. Nuværende kontingent, er fastsat til 13.500 kr. pr. år.

Man har som medlem mulighed for at blive ”bannerannoncør”, som bannerannoncør for man mulighed for at få sig eksponeret på foreningens hjemmeside til meget fordelagtige priser. Se mere her.
Her laves et link til en side der er tilgængelig under medlemssektionen. Hvor vi lægger en side ind med en overskrift der hedder : Bannerannoncør

Du har som medlem mulighed for at reklamere på foreningens hjemmeside, prisen er pr. 5.000 kr.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte foreningens kontor.
Se mere om muligheder og krav til annoncering på følgende link: Der linkes til vores dokument, der er sendt ud til medlemmerne med krav til annoncering.

Hvad laver foreningen?
Foreningen arrangerer både faglige og sociale møder, ligesom foreningen forsøger at påvirke de forskellige organer der kan have betydning for det at bygge tavler i Danmark. Der vil også blive holdt konferencer og seminarer til fremme for og højnelse af dansk el-tavle produktion. Foreningen vil desuden også arrangere studieture, hvor foreningens medlemmer ved selvsyn kan se hvordan f.eks. komponenter til brug i tavler produceres, og disse studieture har selvfølgelig også en stor betydning for det sociale miljø i foreningen. Foreningen foretager også imageskabende aktiviteter for foreningen og dens medlemmer, så som egen hjemmeside/branche portal, messedeltagelse m.m.
Hvad hvis jeg gerne vil være medlem?
Hvis du ønsker at blive medlem af foreningen, og din virksomhed opfylder optagelseskriterierne som enten primær, eller associeret medlem, kan du henvende dig til foreningens kontor.

DETF

Dansk El-Tavle Forening (DETF) er en brancheforening, hvis formål er at samle danske el-tavlebyggere, og de mest betydende leverandører til disse. Foreningen sikrer gennem uddannelse, vejledning og information, høj kvalitet for dansk el-tavle produktion.

Foreningen samler de danske tavlebyggere i én forening, der medvirker til påvirkning af rammerne omkring branchen.

Foreningen består af to medlemsgrupperinger, primære medlemmer, som er selve el-tavleproducenten og associerede medlemmer, som er komponent- & systemleverandøren til El-tavle producenten, samt rådgivere, relaterede myndigheder og skoler.

Sammensætningen af medlemmer skaber et fora, hvor medlemmerne kan udveksle erfaring og holdninger. Der sammen styrker produktionen af el-tavler i Danmark.

P.t. er alle de største og mest betydende el-tavleproducenter i Danmark medlem af foreningen, ligesom de mest betydende leverandører også er medlem.

Kontakt Dansk El-Tavle Forening

Vi er altid klar til at hjælpe, og du er meget velkommen til at kontakte os

Kontakt osRing +45 20 53 13 33