Foreningen har nedsat en arbejdsgruppe (“Bedre El- Tavler”) der arbejder på tværs af branchen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter på tværs af branchen. Rådgivere via foreningen KASER, Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer landets elinstallatører og flere af foreningens medlemmer. Formålet med arbejdsgruppen er at højne sikkerheden og kvaliteten i de danske eltavler. Vejledningerne finder du her: Links og filer | Dansk El-Tavle Forening (detf.dk)